Matúš Fiľo

Matúš Fiľo

Narodil sa v Banskej Bystrici v roku 1990. Od šiestich rokov tancoval vo folklórnom súbore Matičiarik. V rokoch 1998-1999 a 2001-2002 navštevoval Základnú umeleckú školu v Očovej v hudobnom odbore hra na fujare a pastierskej píšťalke. Jeho učiteľom bol Dušan Holík.

V rokoch 2000-2004 bol členom folklórneho súboru Bystrina, kde účinkoval ako sólista inštrumentalista. Od roku 2004 do roku 2006 účinkoval v Univerzitnom folklórnom súbore Mladosť ako sólista na ľudové hudobné nástroje. Počas štúdia na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša bol jedným zo zakladateľov ľudovej hudby, ktorá pôsobila v rámci strednej školy.

Po skončení strednej školy absolvoval v Nitre magisterské štúdium odbor Etnológia na Katedre etnológie a folkloristiky. V rámci štúdia sa zdokonaľoval hre na pastierske ľudové hudobné nástroje pod vedením profesora Karola Kočíka, ktorý ho učil rôzne interpretačné štýly starých majstrov. Po skončení vysokej školy pôsobil v hudobnom zoskupení Družina a Združení autentického folklóru Pohronci.

V súčasnosti sa venuje hre na ľudové hudobné nástroje a ich výrobe. Účinkuje spolu so svojím otcom Michalom Fiľom. Hráva na rôzne ľudové hudobné nástroje ako sú fujara, píšťalka, dvojačka, koncovka, drumbľa ale aj zvonce a akordeón.

Michal Fiľo

Pochádza z horehronskej obci Heľpa a narodil sa v roku 1961. Od detstva sa zúčastňoval Horehronských dní spevu a tanca, kde ho zaujala krása horehronských krojov, spevy, tance a hra na rôzne ľudové hudobné nástroje. Po presťahovaní sa do Banskej Bystrice sa začala viac prehlbovať jeho náklonnosť k ľudovému umeniu.

Navštevoval rôzne folklórne podujatia, jarmoky, kde obdivoval výrobky majstrov. Prostredníctvom kamaráta sa dostal k výrobe črpákov, soľničiek, bačovského riadu, píšťaliek fujár. Jeho učiteľom v oblasti výroby píšťal a fujár bol Ladislav Libica. V rokoch 2000-2006 pôsobil ako majster odborného výcviku v študijnom odbore výroba fujár, píšťal na Strednej drevárskej priemyslovke vo Zvolene.

V roku 2000 založil fujarové trio Javorová húžva, ktoré vítalo svätého otca Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. V roku 2005 účinkoval v Paríži pri príležitosti prijatia fujary do UNESCA. Od roku 2006 organizuje celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch. V rokoch 2008-2018 bol predsedom Združenia autentického folklóru Pohronci. Ako výrobca a interpret sa zúčastňuje významných folklórnych festivalov.

Za výrobu fujár a píšťal získal významné ocenenia ako je Instrument Excelent, Majster ľudovej umeleckej výroby – ÚĽUV. Fujaru prezentoval aj v Poľsku, Česku, Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Belgicku, Anglicku, Fínsku, Číne a Izraeli.