Prednášky o ľudových hudobných nástrojoch

Účastníci prednášky získajú informácie o histórii, postupoch výroby, o zdobení, spôsobe hrania na pastierskych ľudových hudobných nástrojoch. Súčasťou prednášky môže byť predvádzanie výroby a hry s možnosťou zapojenia účastníkov do procesu výroby. Taktiež je možnosť vyskúšať si hru na pastierske ľudové hudobné nástroje. Prednášky sú vhodné pre záujemcov o slovenskú ľudovú kultúru,  zahraničných Slovákov, študentov, žiakov a iných.

Prednášky o ľudových hudobných nástrojoch