Kurzy výroby pastierskych hudobných nástrojov

Kurz výroby koncovky, šesťdierkovej píšťalky a malej fujarky – Počas kurzu záujemcovia získajú základné poznatky a zručnosti  potrebné k výrobe ľudových hudobných nástrojov. Je vhodné začať kurzom výroby koncovky, kde sa záujemcovia naučia zhotoviť najdôležitejšiu časť nástroja, tónotvorné zariadenie – okienko (oblôčik).  Následne je vhodné pokračovať kurzom šesťdierkovej pastierskej píšťalky. Tu sa okrem zdokonalenia výroby tónotvorného zariadenia – okienka, účastníci kurzu naučia rozrátavať bočné hmatové otvory (dierky) a taktiež vyladiť nástroj. Technicky najnáročnejším kurzom je výroba malej fujarky. K predošlým získaným poznatkom a zručnostiam  pribudnú ďalšie potrebné na výrobu vzduchovodu, prechodového „cecúľa“, výrobu „cecúľa“ a následné spojenie nástroja so vzduchovodom.

Kurzy výroby pastierskych hudobných nástrojov