Výroba jednoduchej varešky

Prídeme k Vám s remeslom

Výroba jednoduchej varešky – dodáme polotovar, ktorý bude potrebné ešte dopracovať. Jeho dokončenie je nenáročné – záujemcovia si polotovar opracujú ešte brúsnym papierom a môžu si na ňu vyraziť vzor.

Výroba jednoduchej varešky